Daň z nemovitých věcí a převod na přelomu roku. Jak to vlastně je?

Pokud jste koupili nemovitost, musíte do 31. ledna dalšího roku podat přiznání k dani z nemovitých věcí. To je jasné. Jenže co když přepis nemovitosti probíhá na přelomu roku? Kdo platí daň z nemovitosti?

Zdaňovací období je kalendářní rok a pro vlastníky je však rozhodující datum 1. ledna, ke kterému se daň vždy stanovuje. 

Pokud jste v minulém roce nabyli nemovitost a k 1. lednu jste již byli jejími majiteli, stáváte se poplatníkem daně. Jenže co když jste nemovitost zakoupili v průběhu prosince? Smlouvy jste podepsali například 20. nebo klidně 31. prosince a nejpozději 31. prosince jste podali návrh na vklad na katastr? Je zřejmé, že 1. ledna jste ještě v katastru nemohli být zapsáni jako majitelé nemovitosti. Jak to tedy je?

To podstatné je, že vlastnické právo je zapsané s právními účinky zpětně ke dni podání návrhu na vklad. Tj. pokud jste návrh na vklad podali do 31. prosince, nezáleží na tom, že 1. ledna jste ještě v katastru uvedeni jako majitelé nebyli. Tato daň se Vás tedy jako kupujícího týká. V případě podání návrhu na vklad až ke dni 2. ledna a dále, přestože jste například kupní smlouvy podepsali před koncem roku, se Vás daň netýká. 

A protože termín odevzdání přiznání se blíží, nejrychlejší cestou je elektronický formulář

A do kdy je zapotřebí uhradit daň z nemovitých věcí? S velkou pravděpodobností se Vás bude týkat daň do 5 tisíc korun. Ta je splatná k 31.5. daného roku. 

Zajímá Vás více? Podrobnější informace naleznete například zde: https://www.kurzy.cz/dane-danova-priznani/dan-z-nemovitosti.htm

V každém případě, ani přelom roku nemůže odradit. Potřebujete-li pomoci s prodejem nebo koupí nemovitosti, jsem Vám plně k dispozici na uvedených kontaktech.